חי וצומח בארץ ישראל

מתוך התערוכה "נוף ארצנו" של הצלם עזריה אלון, אוניברסיטת חיפה 2013/4