top of page

ארכיון העיר חיפה


ארכיון העיר חיפה, שנמצא במושבה הגרמנית (רחוב גוטליב שומאכר 2), הוקם בשנת 1977 במטרה לאסוף, לשמר ולחשוף בפני הציבור חומרים המתעדים את ההיסטוריה של העיר ותושביה ואת פעילות העירייה. הארכיון פועל במסגרת חוק הארכיונים ובכפוף לחוקי חופש המידע, הגנת הפרטיות וזכויות יוצרים, ומהווה מאגר מידע סטטוטורי היסטורי מרכזי של העיר. הארכיון הינו אחד הגדולים ברשויות המקומיות.


בארכיון חומר רב ומגוון מהתקופה המנדטורית ועד ימינו: תצלומים, מפות, כרזות, עיתונים, מסמכים, תעודות ועוד.

מלבד החומר האדמיניסטרטיבי, הכולל התכתבויות, פרוטוקולים, דו"חות ופרסומים, קיימים בארכיון גם אוספים מיוחדים בהם אוסף של אלפי תצלומים המתארים את פניה של חיפה החל בשנות העשרים של המאה הקודמת ואילך; אוסף עשיר של מודעות ופרסומים המשקף את ההווי החברתי והתרבותי של העיר; ארכיונים פרטיים של ראשי ערים, שופטים, חברי כנסת, פעילי ציבור, משוררים, משפטנים, אנשי חינוך, אדריכלים, מוסיקאים ואחרים אשר הטביעו חותמם על העיר.


מקור החומר בעירייה ומוסדותיה וכן בתורמים פרטיים. בבתים רבים נשמרים מסמכים ותמונות המתעדים את עברה של המשפחה. אוצר תיעודי זה מעיד גם על עברה של העיר. הארכיון פונה לתושבי העיר בבקשה ליצור עימו קשר במידה ויש ברשותם חומרים בעלי ערך היסטורי. חשוב לציין שהפקדת חומרים בארכיון מעוגנת בהסכם משפטי שמאפשר למפקידים לראותם בכל עת.


הארכיון משרת חוקרים, סטודנטים, עיתונאים, אנשי משפט, נציגי מוסדות, תושבים וכל מי שמתעניין בהיסטוריה של העיר חיפה.

התצלומים באדיבות ארכיון העיר חיפה

הקטלוג הממוחשב של הארכיון נגיש לעובדי הארכיון בלבד. מחפשי החומרים מתבקשים לפנות כשבועיים לפני הביקור המתוכנן , על מנת שניתן יהיה להכין עבורם את החומרים ולהוציא את התיקים לקראת בואם.


בארכיון העיר חדר עיון הכולל ספרייה בנושאים מגוונים הקשורים לעיר חיפה. העיון בחומר הארכיוני אפשרי בתחומי הארכיון בלבד ובתיאום מראש. העיון בחומר הארכיוני אינו כרוך בתשלום.


ארכיון העיר מסייע להפקת אירועים עירוניים חגיגיים, כגון 'רובע המדרגות', פסטיבל הליכות ג'יין ובתים פתוחים. הארכיון מסייע גם בתחום האקדמי. למשל, חיבור חוקרים לאוספים, וכן תמיכה בחוקרים ובסטודנטים.

הארכיון העיר מנפיק אישורי לימודים בעלי תוקף משפטי עבור תלמידי בתי ספר בתחומי העיר חיפה אשר נסגרו, עבור מקומות עבודה ולמוסדות להשכלה גבוהה. ניתן לקבל העתקים נאמנים למקור של תעודות מקצועיות ותעודות בגרות שנמצאות בארכיון.


Comments


bottom of page