top of page

משארים


משארים הם דברים שנשארו – שרידים מהעבר בתוך ההווה. ישנם משארי נוף וישנם משארי תרבות. המצגת הנוכחית עוסקת במשארי התרבות החומרית, המוחשית. תרבות זו כוללת את החפצים הגשמיים המיוצרים על ידי אנשים המשתייכים לחברה כגון, טכנולוגיה, מבנים וכלים שנועדו לשרת את האדם.


מה נותר מהם בנוף הנוכחי, או למה הם הפכו?


להווה של העבר אין הורים שישמרו עליו. ההווה של העבר בסכנת היעלמות. לעיתים להווה של העבר יש "הורים מאמצים", לרוב ללא סמכות רשמית. לכן, ההווה של העבר נחשף במצגת הנוכחית כדי שנכיר אותו ונכיר בחשיבות שימורו.


כתיבה: פרופ' אלי שטרן


Comments


bottom of page