top of page

תחרות המודעה קולעת של עיתון מעריב

בתיאום עם האיגוד הישראלי לפרסוםתחרות זו התקיימה בסוף שנת 1959 ונמשכה מספר שנים (ברשותי גם עיתון משנת 1961). בחוברת שהיתה תוספת מיוחדת לגליון ערב שבת 4/12/59, התפרסמו 37 מודעות מצטיינות אשר פורסמו. 140 פרסים יוגרלו בין המשתתפים במשאל והפרס הראשון טיסה חינם לאירופה הלוך ושוב. החוברת הודפסה במאה ועשר אלף עותקים.


אתה הקורא תשפוט, ככה הם כותבים בדף האחרון. בכל ימות השנה אתה רואה מודעות בעיתון. כולן מכוונת אליך. כולן משתדלות לצוד את עינך ולהיחרת בזכרונך. קרוב למיליון וחצי לירות יוציאו המפרסמים על מודעותיהם ב"מעריב" בלבד. כששת אלפים מודעות מכל הגדלים מתפרסמות בממוצע לחודש ב"מעריב" ומתחרות ביניהן על מנת לשאת חן מלפנייך.אליהו טל יו"ר האיגוד הישראלי לפירסום כותב: "התחיל הדבר כמדומני בשנת 1622, כאשר הוציא אנגלי אחד בשם נתנאל בוטר את העיתון הראשון בדפוס. הצרפתים לא התמהמהו וכעבור 9 שנים הופיע ביבשת אירופה ה"גאזט" הראשון שלהם. כך נולדה העיתונות וכבר מן הגיליון הראשון ליוותה אותה הפירסומת. עד כמה שידוע לנו תפסו המודעות את החלק הארי של עמודי העיתונים בימים ההם..."


כמו כן מוסיף וכותב מר טל (שהיתה לי הזכות להכירו לפני כשלושים שנה ויותר כאשר היה לי בית דפוס וסטודיו לגרפיקה והוא עבד איתנו) כי "הפעם מתחרים הפרסומאים בינם לבין עצמם במסגרת "המודעה הקולעת" של עיתון "מעריב". יש לשבח את "מעריב" על יוזמתו הברוכה בקיום מבצע זה הבא לדרבן את הפירסומאים להוציא מתחת עטם ומכחולם מודעות משכנעות, קולעות ומושכות יותר. יחד עם זאת מלין אליהו טל על כך שבמבצע "המודעה הקולעת" נכללו מודעות שנתפרסמו במשך תקופה קצרה יחסית בעיתון אחד – אומנם חשוב ורב תפוצה, אך בכל זאת אחד בלבד ואינה משקפת איפוא, את כל הישגי ענף הפירסום בתחום זה במשך שנת 1959. לאחר התלונה מר טל ממשיך ונותן מחמאה "אף על פי כן נברך עליה כעל מבצע ראשון מסוגו – "תחרות המרוץ" הראשונה בין המודעות – ומובטחנו שהקהל, בחוש הבחנתו וטעמו הטוב, ידע לקלוע למטרה ולבחור "מודעה קולעת" מכל הבחינות."


כתיבה: הדי אור

Comments


bottom of page