המוזיאון לכיבוי אש, ע"ש טפסר אהרון כספי ז"ל

חולון