מדליות קטנות לתעוד מבצעים גדולים

אבנר אברהם ורועי שגב