אלעל נתיבי אוויר לישראל

סיפורה של חברת אל על בראי פריטי האספנות של הדי אור