מוזיאון התעופה והחלל ע"ש יפעת בן יוסף ז"ל

ראשון לציון