תרבות האוכל בקיבוץ גבעת חיים איחוד

באדיבות הקיבוץ. תודות: היידי עפרון