תרבות האוכל הישראלית

תערוכה ויום עיון לכבוד דליה למדני, אוניברסיטת חיפה