כלי אוכל וצילומים מארכיון בית פישר

המוזיאון העירוני לתולדות קריית אתא