top of page

תרבות האוכל - קיבוץ בית קשת

באדיבות ארכיון בית קשת. תודות: פנינה פלמן; פרויקט שימור לדורות, בית יגאל אלון; מחלקת היודאיקה באוניברסיטת הרווארד, ארה"ב

bottom of page