מכונות כתיבה ותפירה שנמכרו בישראל

אוסף אמיר ליבשיץ