תערוכת פרחים ארצית - חוברת

חיפה 1955, אוסף הדי אור