בולי דואר מספרים על מדינת ישראל

בהוצאת בית הספר הריאלי העברי בחיפה