top of page

ארכיון יד טבנקין


רקע

ארכיון יד טבנקין הוא ארכיון ציבורי בפיקוח גנז המדינה.

הארכיון נמנה על הארכיונים הציבוריים הגדולים במדינה בזכות איכותו והיקפו.

ראשיתו בקיבוץ עין-חרוד מאוחד בשנת 1957 כארכיון תנועת הקיבוץ המאוחד. ב-1960 הכריז עליו ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון כארכיון ציבורי. ב-1971 לאחר פטירתו של יצחק טבנקין, הוחלט על הקמת ‘מועצה ציבורית’ להנצחת יצחק טבנקין והקמת “ארכיון לתולדות התנועה הקיבוצית וההתיישבות”. עם חנוכת בניין יד טבנקין, ב- 1978 נחנך הארכיון באפעל. עם הקמת התק"ם שונה ל"ארכיון יד טבנקין". החל מ- 2009 עם העברת ארכיון חולדה (ארכיון האיחוד) הפך לארכיון ההיסטורי המרכזי של התנועה הקיבוצית. עם הקמת התנועה הקיבוצית (איחוד התק"ם והקיבוץ הארצי) הוגדר כארכיון ה"חי" של התנועה, המשמר ומתעד את פעילות התנועה הקיבוצית כולה.

הצילום באדיבות יד טבנקין

ייחודיותו של הארכיון

הארכיון מכיל את סיפורה של ההתחדשות הציונית בארץ ובתפוצות , את סיפורן של תנועות הנוער החלוציות , סיפורו של היישוב בטרם מדינה וסיפור מקומה של ההתיישבות בהקמת המדינה. באמצעות אוספיו הנדירים: מסמכים, תעודות, דגלים, כרזות ותמונות הוא פורס את התשתית החינוכית, תרבותית , ביטחונית , פוליטית, כלכלית וערכית של היישוב טרום המדינה ואת הבסיס החלוצי להקמת המדינה.


מאגרים ואוספים

בארכיון יד טבנקין מופקדים ארכיוני תנועות ההתיישבות, תנועות הנוער בארץ ובחו"ל, ארכיוני תנועת פוליטיות ועמותות הנצחה: עמותת דור הפלמ"ח, עמותת כוח המגן ועוד. כמו כן מופקדים ארכיונים אישיים של אישים מרכזיים בתחומי העשייה הציבורית, ביטחונית, חינוכית ותרבותית ביישוב ובמדינה. אוספי הארכיון עשירים ומגוונים: אוסף התכנון והאדריכלות הקיבוצית, עלוני קיבוצים, הגדות קיבוציות, יצירות אמנותיות, סרטים, קלטות אודיו, דגלים, כרזות ועוד.

על בסיס ארכיונים ואוספים אלה מתקיימים מחקרים היסטוריים וחברתיים, מתקיימים ימי עיון וכנסי מחקר ויוצאים לאור ספרי מחקר בארץ ובעולם.

מבחר תמונות מהמאגר (באדיבות יד טבנקין)

פעילויות מרכזיות

פעילותו המרכזית של הארכיון מכוונת להנגשה של אוצרות הרוח המופקדים בו. לשם כך הוא עוסק באיסוף, שימור, הצלה , רישום ודיגיטציה של אוצרותיו, בנוסף על כך מהווה הארכיון כתובת מקצועית להדרכה , תמיכה וקשר עם ארכיוני הקיבוצים והמושבים. הארכיון מקיים ימי עיון והדרכות לארכיונאים ופועל למען קידום ההכרה בחשיבותם של הארכיונים הציבוריים בשיתוף עם ארכיונים ציבוריים נוספים.

הצילום באדיבות יד טבנקין


הארכיון פתוח לציבור הרחב בימים א'-ה' בשעות 08:00-16:30


מקורות

יד טבנקין, ויקיפדיה

אתר הבית של הארכיון

חיפוש מקוון באתר יד טבנקין כתב: ד"ר רוני עזתי, מנהל ארכיון יד טבנקיןComments


bottom of page