top of page

ארכיון מושב צופית


רקע היסטורי

צוֹפִית הוא מושב עובדים ליד כפר סבא. המושב הוקם בשנת 1933 על ידי גרעין של 50 חקלאים, על שטח שנקנה על ידי החברים בתיווכו של יהושע חנקין ויושב במסגרת התיישבות האלף.


לאחר קום המדינה נוספו למושב 40 משקים ושטחו גדל ל-3000 דונם. חצי מהשטח הוקצה לפרדסים והחצי השני לירקות ובוטנים.


המושב השתייך תחילה למועצה אזורית השרון התיכון, אך לימים אוחדה המועצה לתוך מועצה אזורית דרום השרון, אליה שייך היישוב כיום.


ארכיון המושב צופית הוקם בשנת 2008 על ידי ליליק זקס, ילידת המושב, שצרפה אליה חברות נוספות: שושי עמית (שאותה החליפה ציפי לזר), אראלה צוק רמון ז"ל ויהודית ברכה ז"ל. בהמשך נוספה לצוות שרה בן גרא.


הארכיון שכן במשך שנים בחדרון קטן בגודל 2*8 מטר שנוצר באמצעות חציצה מגבס בספריה המקומית. בשנת 2020 עבר הארכיון למבנה של האגודה ששימש בעבר מחסן ביצים ושופץ.


ההוצאות השוטפות של הארכיון ממומנות על ידי הוועד המוניציפלי (כחלק מהתקציב השנתי הכללי). מדי פעם מוסיף וועד האגודה החקלאית הקצבה ייחודית משלו.

התצלומים באדיבות ארכיון מושב צופית

תכולת הארכיון

הארכיון מכיל תמונות, פרוטוקולים, תעודות, ספרים, חוברות זיכרון וחפצים שנאספו ונתרמו על ידי תושבי המושב.

פרטים היסטוריים פיקנטיים הכוללים בארכיון: - כלי נגינה שתרמו משפחות וביניהם: בנדונאון(כלי הנגינה המזוהה ביותר עם ריקוד הטנגו בארגנטינה), כינור שהגיע עם אחד התושבים שעלה מגרמני ומפוחית פה פה שהביא איתו ניצול שואה.

- חפצים שנתרמו לבית הכנסת והועברו לארכיון עם העברת מקום התפילה.

- ב-2015, לאחר שבית הספר האזורי והוותיק באזור עבר לבית ברל, הועברו תמונות המחזור והאלבומים שנשמרו בארכיון אליו (מדובר במחזורים משנת 1940).


חומרי הארכיונים מונגשים באתר המושב, פלטפורמות פיקוויקי ובפייסבוק.

התצלומים באדיבות ארכיון מושב צופית

פעילויות

- עד למעבר בית הספר האזורי לבית ברל (ב-2015) נהוג היה שבוגרי מחזור בית הספר האזורי מגיעים לארכיון צופית לצפות בין השאר בתמונות המחזורים שקדמו להם.

- עד לתקופת הקורונה יזם הארכיון מפגשים תחת הכותרת "ארכיקפה". במפגשים הללו, שבהם נכחו קרוב ל-100 איש בכל מפגש, הוצגו לקבל אוספי הארכיון בדגש על תמונות היסטוריות וחפצים. על יוזמה ייחודית זו זכה ארכיון צופית לפרס איגוד הארכיונאים.

התצלום באדיבות ארכיון מושב צופית


- ליליק וחברותיה יזמו בשנת 2012 מבצע איתור ושילוט של מבנים היסטורים ביישוב (כולל מבנים שנהרסו). השלטים נחשפו לציבור הרחב במבצע מיוחד שהתקיים בט"ו בשבט ולווה בחידונים היסטוריים (בכל נקודה היסטורית עמד/ה אחד הוותיקים וסיפר/הסביר על הנקודה).

בשנת 2012 הפיקו הארכיונאיות תרשים לבית העלמין וצילמו את המצבות.

מדי שנה מתקיים במושב טקס זיכרון לשואה ולגבורה מול האנדרטה, שמאחוריה סיפור מרגש.


התצלומים באדיבות ארכיון מושב צופית


מקורות

צופית (מושב), ויקיפדיה.

אתר הבית הרשמי של מושב צופית.

ארכיון המושב, בתוך אתר הבית של צופית.

דפי היסטוריה, באתר הבית של צופית.Comments


bottom of page