top of page

ארכיון מכון ליאו בק ירושלים


רקע היסטורי

מכון ליאו בק ירושלים (Leo Baeck Institute) הוא מכון אקדמי ותרבותי בינלאומי. הוא נוסד במטרה לקדם את מחקר יהדות גרמניה ומרכז אירופה בתקופה המודרנית וכמו כן לייצג ולקדם את המורשת הליברלית של יהדות גרמניה בחברה הישראלית.


המכון נוסד בירושלים במאי 1955 על ידי קבוצה של אינטלקטואלים ואישי ציבור ידועים ילידי גרמניה, ביניהם מרטין בובר, גרשם שלום, שמואל הוגו ברגמן וארנסט סימון. למכון, שנקרא על שמו של הנציג האחרון של יהדות גרמניה, הרב ד"ר ליאו בק (1956-1873), מרכזים בירושלים, ניו יורק ולונדון וכן קבוצת עבודה של חוקרים בגרמניה.


לתרבות העשירה של יהדות גרמניה תפקיד מכריע בהתפתחותם של הזרמים השונים ביהדות המודרנית ובהתפתחות התרבות המודרנית בכלל. מורשת ליברלית זו יכולה להיות מקור השראה להתפתחותה של חברה אזרחית בישראל. מכון ליאו בק ירושלים מתמקד אפוא בראש וראשונה בשליחותו המקומית מתוך אמונה שלמורשת יהדות גרמניה חשיבות קרדינלית לחברה הישראלית. עבודתו של המכון מתבססת על שלושה מסדים: קידום המחקר, תכנית תרבותית ותיעוד ארכיוני.

התצלומים באדיבות מכון ליאו בק ירושלים


תכולת הארכיון

ארכיון מכון ליאו בק ירושלים הוא חלק מהותי מפעילות המחקר וההנצחה של המכון וכולל מאות אוספים אישיים, משפחתיים ומוסדיים. אוספי הארכיון מכילים מגוון רחב של מסמכים היסטוריים משלהי המאה השמונה עשרה ועד לסוף המאה העשרים, שפורשים את חייהם של יהודי מרכז אירופה הן בארצות המוצא הן בארצות אליהן היגרו במהלך השנים.


בין חומרי הארכיון ניתן למצוא זיכרונות אישיים, יומנים, התכתבויות משפחתיות ומוסדיות, תמונות ועוד, שעוסקים בחיי המשפחה והקהילה, מחקר מדעי היהדות, חוויות מלחמת העולם הראשונה, סיפורי הגירה, פעילות ציונית ועלייה לארץ ועוד.


כמו כן נכללים בספרייה עיתונים וספרים רבים בשפה הגרמנית, שחלקם יצאו לאור בישראל. החומרים הארכיוניים נתרמו, וממשיכים להיתרם, על ידי קהילת יוצאי מרכז אירופה בישראל.


בארכיון נכללים גם תעודות ומסמכים שונים המתעדים את פעילות מכון ליאו בק מאז היווסדו בשנת 1955, ובכלל זה את חלקם של אישים כדוגמת מרטין בובר, גרשם שלום, ארנסט סימון, זיגפריד מוזס ועוד בפעילות זו.


לצד ארכיון המסמכים כולל המכון את אוסף המורשת האוסטרית (Austrian Heritage collection) ובו ראיונות עם ישראלים ממוצא אוסטרי, על חוויתיהם לפני ואחרי עליית הנאצים לשלטון, עלייתם לארץ וחייהם בישראל.

התצלומים באדיבות מכון ליאו בק ירושלים


משתמשים

בשנת 2022 הושלם תהליך הדיגטיציה של הארכיון ההיסטורי, שנעשה בתמיכת משרד החוץ הגרמני ובשיתוף מכון ליאו בק ניו יורק. התיקים נסרקו באיכות גבוהה והועלו לפלטפורמת דיגיבק כחלק מהקטלוג המקוון של המרכז להיסטוריה יהודית (Center for Jewish History) בניו יורק. כעת ניתן לעיין בחומרים הארכיוניים מכל מקום בעולם.


בארכיון נעזרים סטודנטים/ות, חוקרים/ות ומתעניינים/ות מכל רחבי העולם, באופן מקוון או בביקור במכון. צוות המכון שמח לסייע בחיפוש חומרים לצורך מחקר אקדמי, היסטוריה משפחתית, פעילות חינוכית או פרויקט תקשורתי. ניתן להיעזר גם בשירות אספקת עותקים סרוקים. בנוסף, המכון משתף פעולה עם הוועדה הגרמנית-ישראלית לספרי לימוד, במסגרתה נוצר אתר ייעודי הכולל חומרי ארכיון על ההיסטוריה של יהדות גרמניה, שישמשו להוראה בשתי המדינות.


מקורות

אתר ארכיון ליאו בק.

קטלוג הארכיון.

אתר מכון ליאו בק בניו יורק, באנגלית ובגרמנית

אתר מכון ליאו בק בלונדון, באנגלית

אתר קבוצת המחקר בברלין, בגרמנית

מירון גיא. 2005. מקהילת זיכרון למרכז מחקר, תולדות מכון ליאו בק בירושלים. ירושלים.

Hoffmann Christhard 2008.Preserving the Legacy of German Jewry: A History of the Leo Baeck Institute 1955-2005

Comments


bottom of page