top of page

ארכיון עפרה


רקע היסטורי

ארכיון עפרה הוקם באוקטובר 2000 ע"י חמדת שני, בת עפרה מהיווסדה, ביוזמתו של מזכיר היישוב דאז, יהודה דינר.

הארכיון נמצא בבניין המזכירות של היישוב במיקום מרכזי ונגיש.

מטרת הארכיון לאסוף ולשמר חומרים המתעדים את הקמת היישוב ואת צמיחתו, וכן את תנועת ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

"משני צדי הזמן - עפרה אז והיום" - תערוכת צילומים מהשנים 1975-2008

התצלומים באדיבות ארכיון עפרה


תכולה

בארכיון חומרים היסטוריים מגוונים (תצלומים, מסמכים ועוד) הקשורים לעפרה וליישובים נוספים בחבל בנימין. כמו כן אגורים בו חומרים כלליים יותר מראשית ההתיישבות ביהודה ושומרון (בעיקר מהשנים 1975-1995), ושל תנועת גוש אמונים.


החומרים אודות עפרה מגיעים ממוסדות היישוב, מתושבים, מאנשים שהיו מעורבים בהקמתו ובפיתוחו, וכן מארכיונים האוצרים חומר אודותיו.


לארכיון מתקבלים גם חומרים עכשוויים, כגון דפי מידע, תיקים שהתמלאו ונפתחו חדשים תחתיהם, וסרטים מטקסים קהילתיים.

התצלומים באדיבות ארכיון עפר

משתמשים

ארכיון עפרה הוא מוקד מידע של זהות ושל מורשת. הוא מנוהל בסטנדרט מקצועי ומושך אליו חוקרים, עיתונאים וסטודנטים, תלמידים ואנשי חינוך, המבקשים ללמוד את תולדות המקום ולהעמיק את הידע שלהם ושל קהל רחב יותר לגביו.


בשנת 2017 הצטרף ארכיון עפרה לפרויקט רא"י של הספרייה הלאומית, במסגרתו נסרקו כל החומרים מה-15 שנים הראשונות של עפרה 1975-1990. כל החומרים הללו נמצאים באתר הספרייה הלאומית וגם באתר של קיסופט שעם התוכנה שלהם עובד הארכיון.


מימון ותמיכה

מאז הקמתו, עפרה מקצה משאבים רבים לטובתו, כולל מימון משרה חלקית קבועה, ורואה בו חשיבות גדולה ביותר.


מנהלת הארכיון: ענת מעוז

מימין: תושבים אוכלים בחדר האוכל - חורף תשל"ו 1976. צלם: עמוס פרומקין. באמצע: אוהלים בהקמת היישוב - 1975. צלם לא ידוע. משמאל: אברהם מייטליס ובנו יצחק מייטליס ליד שער הכניסה לעפרה שצייר אברהם – 1975. צלם לא ידוע. התצלומים באדיבות ארכיון עפרה.

מקורות

עפרה, ויקיפדיה

אתר האינטרנט הרשמי של עפרה

Comments


bottom of page