top of page

בית מרקחת אלקאמל ביפו


ברחוב יפת 65 ביפו ניצבת חנות עם חזית בולטת הצבועה כולה בירוק - בית מרקחת אלקאמל. את בית המרקחת אלקאמל הקים ב-1924 יוסף קאמל ג'דאי. הוא יצא מיפו בתחילת המאה שעברה כדי ללמוד רוקחות באיסטנבול וכשחזר פתח את בית המרקחת שלו ברחוב יפת. הלקוחות הקבועים היו תושבי יפו וגם חיילים בריטיים. גם בנו למד רוקחות (בביירות) וב-1950 חזר. הנכד, יוסף ג'דאי, למד רוקחות בליברפול שבאנגליה וכיום הוא בעל בית המרקחת "הירוק" שעבר אליו בירושה. המקום הוא ממש שמורה היסטורית. הריהוט במקום נשאר מפעם וכך גם כתובות שונות באנגלית על המגירות ודלתות ארונות התרופות.


צילום: ישראל פרקר

מקורות


כתיבה: ישראל פרקר

Comentarios


bottom of page