top of page

דרום יהודה - קואופרטיב הסעות


האגודה השיתופית של ה"אוטומבילים" "דרום יהודה" הוקמה בשנת 1931 מצירוף של מספר חברות הסעה שפעלו באותה עת.


תערוכה זו כוללת חלק מספר שיצא לאור בשנת 1956 (שנת הולדתי), כחמש שנים לאחר ש"דרום יהודה" התאחדה עם אגודת "אגד" ואגודת "שחר" להקמת א.ש.ד – אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ. הספר יצא לאור בהוצאת האגודה וערך אותו צבי רוזנבלום. ציורים ועימוד רוטשילד את ליפמן (גרד רוטשילד וזאב ליפמן שהקימו את חברת "רולי").כמו כן נכללים בתערוכה מספר פריטים שיש ברשותי הקשורים לאגודה: פנקס חבר, כרטיסי אוטובוס שונים, ואפילו מטבע 2 פרוטות של החברה אשר מוטבע על מטבע אלומיניום ועוד.אסימון מנייר בשווי 2 פרוטות פ דמי נסיעה בדרום יהודה
אסימון מנייר בשווי 2 פרוטות פ דמי נסיעה בדרום יהודה

כתיבה: הדי אור

ความคิดเห็น


bottom of page