top of page

הבית האדום - בית האוסף למורשת קבוצת יבנה


כשפתח בפני ישיב תדהר את דלתות הבית האדום, הניצב ליד הרפת, בקבוצת יבנה, נפלטה מפי קריאה רמה: אוהה. הגעתי לעוד אוצר נוסטלגי עם מאות פריטים הניצבים על מדפים וחלקם תלוי על הקירות, במקום בו היה פעם מחסן תבואות. זהו פרויקט של אדם אחד, ישיב תדהר, שהכניס בו את נשמתו, שיפץ את המבנה וליקט את הפריטים שבמקום, שחלקם היו שימושיים בקיבוץ וחלקם האחר הגיע ממקור חיצוני.


בשנת 1928 יסדה קבוצת צעירים בגרמניה, את תנועת ברית חלוצים דתיים והקימה חוות הכשרה בעיירה רודגס. ראשוני החבורה עלו ארצה בסוף 1929 והתיישבו ליד המושבה פתח תקווה. הם החליטו לחנך את חבריהם שעדיין בגולה, לעליה חלוצית לארץ, כדי ליצור חברה החיה בקיבוץ ומגשימה ערכי תורה ועבודה. בחורף 1940 עבר הקיבוץ, קבוצת יבנה, למקומו הנוכחי, מזרחית לאשדוד של היום. זה היה בעידודם של הרב מאיר בר אילן ומנחם אוסישקין, שעזר ברכישת הקרקע במטרה לחדש את ההתיישבות הדתית ואת לימוד התורה באזור יבנה ההיסטורית.


הבית האדום בקבוצת יבנה. צילום: ישראל פרקר
הבית האדום בקבוצת יבנה. צילום: ישראל פרקר

כשעברתי עם ישיב בין הפריטים, שאת חלקם ראיתי ושמעתי על תפקידם בפעם הראשונ בחיי, הוא סיפר לי את סיפורם ומקורם, של חלקם. זמני היה מוגבל ובשעה שהייתי במוזיאון הזה, יכולתי להקשיב רק לחלק ממאות הסיפורים ההיסטוריים המעניינים שהוא אוצר בתוכו.


בכתיבה וסיפור על כל הפריטים המוצגים במקום, אפשר למלא בקלות ספר עב כרס, מרתק. מקצתם תיעדתי במצלמתי והתמונות הרי הן לפניכם.


כתיבה: ישראל פרקר


מקורות

Comments


bottom of page