top of page

המוסד האקדמי רופין - הארכיון


רקע

המרכז האקדמי רופין הוא מכללה אקדמית באזור עמק חפר בקרבת היישוב כפר מונש ובתחומה של מועצה אזורית עמק חפר.


המרכז, הקרוי על שמו של ארתור רופין, החל את דרכו בקורסים קצרים בהשתלמות חקלאית שהתקיימו במקומות שונים. בכינוס לזכרו של רופין, בהובלת המרכז החקלאי בראשות חיים הלפרין, הוחלט להקציב חצי פרומיל מכספי הפדיון של התוצרת החקלאית ששווקה בידי תנובה להקמת המדרשה החקלאית על שם א. רופין. לצורך הקמת המכללה, הקצתה הקרן הקיימת בתחילת 1946 שטח של 250 דונם בעמק חפר. בתחרות לתכנון המכללה זכו בתחילת 1947 שולמית נדלר ומיכאל נדלר. בנובמבר 1947 הונחה אבן פינה לאולם ההרצאות.

טקס הפתיחה התקיים בפברואר 1949. המנהל הראשון היה אהרון רודשטיין מאשדות יעקב.


בראשיתו התקיימו במרכז האקדמי רופין קורסים קצרים של חמישה שבועות. בשנת 1956 הקים מינהל המים של משרד החקלאות, מכון להדגמה והדרכה לצד המכללה. בסוף שנות ה-50 התקיימה בו תוכנית לימודים דו שנתית. החל משנת 1960 קיימה בו המחלקה לקשרי חוץ של משרד החקלאות קורסים לתלמידים ממדינות שונות כדוגמת אפריקה.

מרכז רופין בימיו הראשונים, התצלום באדיבות ארכיון המרכז האקדמי רופין


בשנות ה-60 הרחיבה המדרשה את מסלולי הלימוד בה מעבר לחקלאות גם לנושאי ארגון ומינהל, כספים, טכנאות, שירותים וקורסים תעשייתיים.


באפריל 1974 פנתה המדרשה למועצה להשכלה גבוהה בבקשה להכיר במסלול לניהול כקורס אקדמי, שיפעל בשם המכללה ע״ש חיים הלפרין. באפריל 1977 קיבלה המדרשה לראשונה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה, אך לא קיבלה זכות לחלק תארים. בשנת 1981, נשיא מדינת ישראל מר יצחק נבון ושר החינוך מר זבולון המר, אישרו בחתימתם כי סטודנטים הלומדים במדרשת רופין כלכלה ומנהל החל משנת 1979 זכאים לתואר בוגר. בנוסף הוקם באותה עת בית הספר להנדסאים.

התצלום באדיבות ארכיון המרכז האקדמי רופין


בשנת 1986, שונתה האסטרטגיה של המוסד, מהתמקדות בקהל יעד המגיע מהמושבים והקיבוצים, לפנייה לכלל תושבי מדינת ישראל תוך התאמת תוכניות הלימוד.


בשנת 1993 נוסדה המחלקה לכלכלה וחשבונאות אשר הוכרה רשמית על ידי המל"ג בשנת 1994, בשנת 1997 נוסדה והוכרה תוכנית הבוגר במנהל עסקים.


בשנת 1995 נוסדה המחלקה למדעי ההתנהגות, ובשנת 1996, הוקם בית הספר למדעי החברה והניהול. בשנת 2010 פוצל בית הספר לחברה וניהול לשני בתי ספר:

הפקולטה לכלכלה ומנהל עסקים כוללת את התוכניות ללימודי תואר ראשון ב: כלכלה ומנהל, כלכלה וחשבונאות, מנהל עסקים ותואר שני MBA במנהל עסקים.


הפקולטה למדעי החברה והקהילה כוללת את התוכניות ללימוד תואר ראשון ב: מדעי ההתנהגות, מדעי הסיעוד, עבודה סוציאלית ותואר שני בהגירה ושילוב חברתי, בפסיכולוגיה קלינית ופסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית.


בשנת 1996 החלה את פעילותה הפקולטה להנדסה, במסגרת שלוחה של אוניברסיטת קובנטרי הבריטית, כתוכנית ארבע שנתית. התוכנית התנהלה באנגלית תוך שילוב של צוות מרצים שהגיע מאנגליה וצוות מרצים מקומי. המחלקה הראשונה שנפתחה הייתה הנדסת תעשייה וניהול. שנה אחר-כך נפתחה המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים ובהמשך המחלקה מדעי המחשב והמידע. בשנת 2001, בעקבות פניית המועצה להשכלה גבוהה, הוחלט לשנות את אופי פעילתו של בית הספר להנדסה תוך הפיכתו למוסד ישראלי המעניק תארים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה לאותן תוכניות.


בינואר 2004 הוסמך בית הספר להעניק תוארי B.Tech ב-3 תחומים: הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת מחשבים, והחל משנת 2005, הוסמך בית הספר להעניק תוארי B.Sc. בתחומים אלה. בהמשך הוסמך לתת תואר שני בלוגיסטיקה ושרשרת האספקה הגלובלית.


בשלהי שנות ה-90 פקד את המרכז האקדמי רופין משבר כלכלי, לאחר שצבר חובות של כ-75 מיליון שקל. ב-2002 המרכז נכנס להליך של הסדר חוב, שכלל מכירת נדל"ן וקרקע בשטח 300 דונם, והפיכת המכללה לעמותה. בסיום התהליך הפך המרכז למוסד המתוקצב על ידי המועצה להשכלה גבוהה, שגובה שכר לימוד אוניברסיטאי (למעט תוכנית ה'BA מנהלים' שגבתה שכר לימוד בלתי מסובסד עד שנסגרה ב-2010).


באוקטובר 2007 הכריז התאגיד הצרפתי ויאוליה על הקמת מרכז מחקר לאיכות הסביבה ברופין.

בדצמבר 2014, נחנך בניין חדש עבור בית הספר למינהל עסקים, שנבנה בעלות של 35 מיליון שקל (המידע על בסיס: המרכז האקדמי רופין, ויקיפדיה).

טקסי הענקת תארים משמאל למעלה בכיון השעון: שנות ה-70; שנות ה-80; 2004; 2012.


תחומי פעילות

במרכז האקדמי פועל בית הספר לכלכלה ומנהל עסקים, בית הספר למדעי החברה והקהילה, בית הספר להנדסה, ובסך הכל 15 מחלקות אקדמיות לתואר בוגר ומוסמך, בהן לומדים יחדיו מעל 4,300 סטודנטים. בנוסף מפעיל רופין את בית הספר למדעי הים במכמורת. הוא הוקם ב-1997 כ"מכללה הימית לישראל", שקיבלה את החסות האקדמית של האוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת 2003 הצטרפה המכללה הימית לישראל למרכז האקדמי רופין. משנה זאת נקרא שמה "בית הספר למדעי הים והסביבה הימית"[30], והיא הפכה למכללה ציבורית המתוקצבת על ידי הות"ת של המועצה להשכלה גבוהה. בבית הספר למדעי הים ישנן תוכניות ללימודי תואר ראשון במדעי הים והסביבה הימית ולימודי תואר ראשון בביוטכנולוגיה ימית. בנוסף, נפתחו שתי תוכנית ללימודי תואר שני בניהול משאבי ים ותואר מדעי מחקרי עם תזה.


בצד הפעילות הלימודית במחלקות, מעודד המרכז האקדמי מחקר ופעילויות אקדמיות מגוונות, קיום כנסים אקדמיים וימי עיון במבחר נושאים במשך כל השנה והפעלת רשות מחקר לצורך העצמה וקידום הסגל האקדמי. המרכז האקדמי רופין שם לעצמו למטרה להעמיד דור חדש של מנהלים בעלי גישה ערכית ומודעות סביבתית. בתוך כך מניף המרכז שני דגלים מרכזיים - סביבה ומעורבות חברתית. "הקמפוס הירוק" של המרכז האקדמי רופין הוא חלק מתפיסת עולם הטומנת בחובה מעורבות חברתית למען הקהילה ולמען הסביבה.


בשנת 2005 הוקם המכון לחקר הגירה ושילוב חברתי, הפועל למען קידום ההוראה והמחקר בתחום ההגירה.


בשנת 2022 הוקמה קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית העוסקת במחקר אינטרדיסציפלינרי בתחומי הקיימות.


בעשור השני של המאה ה-21 עסק צוות מחקר של בית הספר למדעי הים, בניטור מזהמים אורגניים והשפעת הזרמת מי קולחים לנחל אלכסנדר.


הארכיון

ארכיון המרכז האקדמי רופין הוקם בסוף שנת 2006 על ידי זאב גולדברג, שכיהן אז בתפקיד מנהל בית הספר לחברה וניהול (1990-2006). חומר ארכיוני רב ויקר מציאות אבד בתקופת המשבר הכלכלי שפקד את רופין בשנת 2002.

ארכיון רופין כולל היום כ-90 מכלים של חומר ארכיוני, מתוכו קוטלגו כ-4500 פריטים באמצעות תוכנת ספיר מבית אידאה.

הארכיון הראשן, תחת ניהולו של זאב גולדברג. התצלום באדיבות ארכיון המרכז האקדמי רופין


החומר הארכיוני ממוין ל-5 חטיבות נושאיות: הנהלה; אקדמיה; משאבי אנוש; סטודנטים; כללי - בעיקר חומר נוסטלגי-תרבותי, אלבומי צילומים, שקופיות, גביעים ומגינים, תעודות, כתבות ופרסומים. חומר שמבטא את רוח המקום בתקופות שונות.


המטרה המרכזית של הארכיון היא תיעוד ושימור החלטות מרכזיות וגורליות בתולדות המוסד, ציוני דרך היסטוריים ותכתובות עם מוסדות וגופים שונים. כמו כן, שימור תוכניות לימוד וקורסים שנלמדו במוסד, וכן חומרים תיעודיים על מרצים ומורים שלימדו במוסד לצד תלמידים וסטודנטים שלמדו בו.


הארכיון מספר את סיפורו הייחודי של מוסד שנוסד כדי לספק השכלה בסיסית וניהולית לבני הקיבוצים והמושבים ועד להפיכתו למוסד אקדמי מוכר ומתקדם, המייצר מחקר מדעי והמעניק תארים אקדמיים ראשונים ושניים במגוון רחב של מקצועות.


למרבה הצער, ארכיון המוסד עדיין לא מסודר (על פי אמות מידה מקצועיות), אבל החומרים הועברו כבר למקום מסודר והמוסד בתהליכי חיפוש אחר ארכיונאי/ת מיומן/ת שיסייע בקטלוג את הפריטים והנגשתם לציבור הרחב.

התצלום באדיבות ארכיון המרכז האקדמי רופין


מקורות
Comments


bottom of page