top of page

יפה ירקוני - אוסף הדי אור


באחד מימי השישי לפני מספר רב של שנים, כפי שאני נוהג (או לאמיתו של דבר נהגתי לעשות לפני עידן הקורונה), הגעתי לשוק הפשפשים בסביבות 5 לפנות בוקר. אל דאגה. לא הייתי לבד וגם לא הייתי בין אלו שמקדימים למרות השעה המוקדמת. באחד השולחנות בשוק היתה התקהלות רבה. על השולחן הוצגו מבחר גביעים, מדליות, פלקטים, יומנים, תמונות, תקליטים ועוד של יפה ירקוני. גביעים שהיא קיבלה כהוקרה על הופעה במוצב נידח זה או בפני חיילי חטיבה זו. התפלאתי הכיצד? אמר לי המוכר כי יפה ירקוני עברה דירה ו/או לבית אבות והדברים הללו נמצאו בפח האשפה ליד ביתה. המוכר לא רצה למכור למתעניינים השונים פריט פריט, גביע גביע מסמך מסמך אלא רצה למכור את הכל במכה אחת. אני לא אוסף יפה ירקוני אבל הן מפאת שהמוכר רצה למכור את הכל כמיקשה אחת והן מפאת שאני אוהב שדברים לא מתפזרים לכל עבר (ככה התחלתי את אחד האוספים העיקריים והחשובים שלי - אוסף בתי המלון) הרצונות של האחד והרצונות של השני התאחדו ונעשתה עיסקה שהיתה כדאית לשני הצדדים (לדעתי יותר לי כי אסופת החומרים יפה מאוד ומשמחת אותי בכל עת שאני מסתכל ומעיין בה). ברור לי כי נשארו הרבה פריטים במשפחה אבל בהחלט גם מה שנפל בחלקי משמח אותי עד מאוד.


כפי שכתבתי אני ממש לא אוסף פריטי יפה ירקוני. למרות כל זאת ברור שבאוסף השירונים הנרחב שלי יש מספר רב של של שירונים של יפה ירקוני (ואפילו בשמות משפחה אחרים). ברור שאוסף התקליטים והתקליטונים שלי נכללים כאלה בביצוע יפה ירקוני, וברור שגם באוסף הכרזות שלי יש גם כמה של יפה ירקוני. אבל להגיד שאני אוסף פריטי יפה ירקוני לא יהיה דברי אמת.בגלריה זו אני מעלה מספר פריטים יחודים כגון: גביעים שקיבלה ירקוני לאורך השנים בהופעות התנדבויות בפני חיילים, פגישות ביום בחייה לקראת סוף שנות השמונים, פלקט, ספר שקיבלה במתנה, תמונות ועוד.


תמיד היא תשאר בזיכרוננו כזמרת המלחמות עם השירים האדירים שריגשו אותנו אז עד מאוד.


כתיבה: הדי אור


מקורותComentários


bottom of page