top of page

כתב - עט נובע ישראלי ("כַּתָּב" KATAB)


לפני כשנה הצלחתי להשיג מתקן תצוגה אשר בו היו מוצגים בחנויות (לפני כ-70 שנה) עטי הכתיבה של החברה המיתולוגית הזו. עם הזמן הצלחתי להשלים את האוסף באמצעות הכנסת עטי "כתב" למתקן התצוגה המדהים הזה (לפחות לטעמי).


כתיבה: הדי אור


על ההיסטוריה של מפעל כתב ראו: ישראל בן סיני. "כתב" נובע תוצרת הארץ. קולקט אספנות.


עטי כתב
עטי כתב

תגובות


bottom of page