top of page

מוזיאון השרשרת בקיבוץ גבעת ברנר


"מועדון השרשרת" הוקם במבנה בקיבוץ גבעת ברנר. מוצגים בו כ- 25 טרקטורים קשישים מאוד, משופצים, המוכנים כולם להנעה בכל רגע. יש שם לא רק טרקטורוני זחל עם שרשרות, אלא גם כאלה עם גלגלי גומי ומתכת.


הגעתי לסייר בין המוצגים עם שלמה ויטנברג. הסיור הזכיר לי , כמובן, את ימי ילדותי בהם גרתי במושב, בו אמצעי התחבורה היו סוסים וטרקטורים.


שלמה ויטנברג, חבר גבעת ברנר, הוא הרוח החיה שמאחרוי הקמת האוסף המרשים הזה. חבריו המוסכניקים מצטרפים אליו בעבודה המפרכת של השימור.


שלמה מספר ש"חוץ מטרקטור אחד מ-1948 שנשאר בקיבוץ, כל השאר נעלמו. הוא הסתובב ברחבי ארץ ומצא גרוטאות טרקטורים.


צילום: ישראל פרקר
צילום: ישראל פרקר

חברים עובדים במקום, בזמנם הפנוי, מפרקים את הגרוטאות ומנועיהן לחלקים קטנים, משפצים ומרכיבים בחזרה לתפארת השימור. שלב הגמר הוא הצביעה בצבע מבריק.


הטרקטור הבוגר ביותר בתצוגה הוא משנת 1930 ואחיו, המוצגים לצידו, לא הרבה יותר צעירים ממנו.


כתיבה: ישראל פרקר


מקורות

Comments


bottom of page