top of page

מקלות הליכה - אוסף אלי מימון

לגלריית התמונות באתר


אלי מימון הוא נכד למשפחה שהגיעה ארצה בעליה מתימן בשנת 1923. הוא מתגורר עד היום בבית שבנו סבו וסבתו בשכונת שיבת ציון שבראשון לציון.


בצעירותו דאג אלי לאוכלוסיה המתבגרת בשכונה ונהג לחלק מקלות הליכה לנזקקים. כך החל להיבנות אוסף המקלות מהארץ ומחו"ל, שכולל היום כ-400 פריטים ונמצא בסלון בית המשפחה.


עד היום, ברכבו של אלי נמצאים תמיד מספר מקלות, שאותם הוא רכש, ולמקרה שיפגוש בקשיש/ה הנזקק/ת למקל הליכה תקין. המקל ניתן כצדקה, כלומר ללא כל תמורה.


אלי הוא גבאי בית הכנסת השכונתי "שיבת ציון", שהוקם בעזרת תרומת יהודים מסינגפור בינואר 1924.


כתיבה: ישראל פרקר


אוסף מקלות ההליכה של אלי מימון. צילום: ישראל פרקר
אוסף מקלות ההליכה של אלי מימון. צילום: ישראל פרקר

bottom of page