top of page

מרכז שנקר לחקר העיצוב בישראל


המרכז לחקר העיצוב בישראל מחזיק באוסף נרחב וייחודי המייצג תקופות, תחומים וגישות מגוונות בעיצוב המקומי. המרכז עוסק בעיצוב תקשורת חזותית, עיצוב מוצר, עיצוב טקסטיל, עיצוב תכשיטים ועיצוב אופנה, ופועל בשיתוף מוסדות, יוצרים, אספנים ואקדמיות בשדה המורשת החזותית בישראל בכלל, ובעיצוב המקומי בפרט.


המרכז נוסד בשנת 2006 על ידי ראובן כהן, מרצה בכיר במחלקה לתקשורת חזותית ואספן עיצוב מקומי. מאז פועל המרכז בשנקר כארכיון להצלה ולתיעוד, לשימור ולאיסוף פרטי ואוספי עיצוב מקומיים. אלו מרכיבים יחד תמונה עשירה ומגוונת ומספרים את סיפורו של המקום, דרך התרבות החזותית שנוצרה בו.

בשבעה עשרה שנות פעילותו, התמקד המרכז באיסוף, ארכוב והנגשה דיגיטלית של אוספי עיצוב מקומיים. כיום מפעיל המרכז ארכיון דיגיטלי פתוח לקהל, בו מוצגים כ-30,000 פריטים מתחומי תקשורת חזותית, עיצוב מוצר, עיצוב אופנה, עיצוב תכשיטים ועיצוב טקסטיל.


אלפי פריטים נוספים שהתקבלו לאוסף המרכז מצויים בשלבי תיעוד, מיפוי והנגשה דיגיטלית, ומועלים לאתר באופן תדיר. במקביל, עוסק המרכז אופן מתמיד באיתור ואיסוף פריטים חדשים, הן מאוספים היסטוריים והן ממעצבות ומעצבים הפועלים כיום, אשר לעבודותיהם העכשוויות פוטנציאל להיכנס ל"פנתיאון" העיצוב הישראלי.


כיום עומדת בראש המרכז האוצרת והמרצה הבכירה גלית גאון.


לצד התיעוד דיגיטלי, יוזם המרכז תערוכות, ימי עיון, כנסים, השתלמויות, הרצאות וסיורים. הפעילויות הללו מאפשרות להעשיר את הדיון אודות תחום העיצוב בישראל.


בשנים הבאות עתיד המרכז להמשיך להתמקד בחקר העיצוב המקומי, לעודד מחקר מקורי, ליזום פעילות אקדמית ולאפשר שיתופי פעולה בין דיסציפלינות מחקר הנוגעות לתחומי העיצוב.


המרכז מזמין חוקרות וחוקרים, אספנים ואספניות, מעצבות ומעצבים, נציגות ונציגים של מוסדות אקדמיים, מכוני מחקר, מוזיאונים ודומיהם – להציע שיתופי פעולה, לפרסם מאמרים ולתרום לתיעוד ולחקר העיצוב בישראל.


מקורות


Σχόλια


bottom of page