top of page

משחק דוקים


למה (או למי) יש 41 יחידות והשחור שווה הכי הרבה? ברוב המקרים עשוי מפלסטיק? היתה גם ורסיה מוקטנת (לטיולים? לבית הספר?) מבחינת האורך וכמות הדוקים שהכילה רק 33 יחידות של קיסמים אבל החוקים היו אותם חוקים.


משחק דוקים. אוסף הדי אור
משחק דוקים. אוסף הדי אור

בילדותינו, בעידן טרום הטלוויזיה, טרום המחשב ובטח ובטח בעידן טרום הטלפונים הניידים, שיחקנו במשחקי קופסה רבים: ריכוז, מונופול ועוד. משחק שעמד, כאשר אנחנו ישבנו על ריצפת חדרנו או הסלון, כמעט בראש הרשימה היה משחק הדוקים. 41 מקלות ארוכים וצבעונים שהאחד והיחיד בצבע שחור היה "הכי שווה". פיזרנו את חבילת הדוקים על הריצפה והמטרה היתה לשלוף מערימת המקלות כמה שיותר מקלות ללא תזוזה של מקלות אחרים, למעט המקל שניסינו להוציא מהערימה. נדרשנו להשתמש בטכניקות רבות ושונות של שליפה כדי לעמוד במשימה. למשל, לחיצה על צד אחד של הדוק על מנת שיתרומם ונוכל לקחתו; לחיצה והכנסת דוק נוסף כתמיכה (המחמירים היו מאפשרים שרק הדוק השחור ישמש כתמיכה ולא כל דוק צבעוני), לפעמים משיכה, ועוד. המשחק הצריך ריכוז וחשיבה אסטרטגית - מה להוציא קודם וכיצד. בסוף המשחק היינו סופרים, לפי מספר הדוקים ולפי הצבעים שהם היו בעלי ערך שונה, מי הוא מלך הדוקים.


כפי שאפשר לראות בתמונות, מספר היצרנים היה יחסית רב, וכל זאת בהתאם לדרישות השוק המתפתח בישראל.


מקורות


Comments


bottom of page