top of page

משחק רביעיות - אוסף אריה רייכמן

"משחק רביעיות או משחק רביעייה הוא משחק קלפים לילדים אשר מכיל 28 קלפים או יותר. המשחק הומצא בהולנד, ובמקור נקרא "Kwartet". הקלפים מחולקים לרביעיות בנושאים שונים. מטרת המשחק היא להשלים רביעיות לפי נושא המשחק. אפשר גם לשחק עם קלפים רגילים כאשר לכל מספר יש ארבע צורות ובלי ג'וקר.

כהכנה למשחק מחלקים לכל שחקן ארבעה קלפים וקובעים את סדר השחקנים.

לכל שחקן ישנה זכות לדרוש קלף משחקנים שונים באותו התור אם לא זכה לשלילה. מותר לדרוש רק קלף השייך לרביעייה שלשחקן עצמו יש לפחות נציג אחד שלה. לעיתים מותר לדרוש רק קלף אחד בתור, ולעיתים מותר לדרוש קלפים בזה אחר זה כל עוד השחקן לא נענה בשלילה. לשחקן אסור לשקר - אם דרשו ממנו קלף שיש לו, הוא חייב לתת אותו. המנצח הוא זה שהצליח להשלים את המספר הגדול ביותר של רביעיות.

בכל שלב יכול (או חייב, כתלות בגרסה) שחקן המחזיק בארבעת חלקיה של רביעייה להניחה גלויה על השולחן.

כאשר מספר הקלפים של שחקן מתחת לארבעה קלפים, חובתו לקחת מהקופה קלפים עד שימלאו לו ארבעה.

למשחק, המשלב לימוד וחוויית משחק, יש גרסאות רבות הנבדלות בציורים על הקלפים בהתאם גם בכמות הקלפים (למשל, משחק רביעייה בנושא חודשי השנה מכיל 48 קלפים)." (מצוטט מתוך ויקיפדיה).התערוכה באתר מתעדת מדגם מוצגים של אחד מאוספי הישראליאנה הרבים של אריה רייכמן. התמונות, שצולמו על ידי ידידו הדי אור, כוללות: - קופסאות קלפים.

- קופסאות עם מדגם של הקלפים שהוצאו מהן.

- קלפים ללא קופסאות האם.


המסרים של התמונות בתערוכה משקפים את התפישה הנאיבית והסטריאוטיפית של תקופת הלאומיות, שמשתלבת היטב בנאיביות הנצחית של עולם הילדות. כמו משחקי קופסה נוסטלגיים רבים אחרים, גם הז'אנר הזה מספק הצצה לעולם הגרפיקה והטיפוגרפיה שאפיינה את ימי התום הציוניים.


מקורות


Comments


bottom of page