top of page

מתחם שרונה בתל אביב


השבוע, כשביקרתי בשרונה, התלאביבית, ראיתי מאות ילדים, הורים ובני נוער מבלים על הדשאים, במסעדות ובבתי קפה. אני לא יודע כמה מהם שמעו, או ידעו על היסטורית רבת השנים של המתחם ולמה שימשו הבנינים המפוזרים בין הדשאים. אותי זה מאוד עניין אז הצטרפתי למדריך הטיולים רוברט, ממרכז המבקרים בשרונה, שלקח אותי לסיור של כשעה וחצי בין בנייניי המקום, המנהרות והמרתפים הקשורים לתעשיית היין והספירט שהייתה במקום.


רוברט סיפר על הטמפלרים, על עיסוקיהם ועל ממצאים שנמצאו במקום ומוצגים במבנים השונים. קצת ממה שראיתי אני מציג בצילומים שצילמתי. מאחורי כל תמונה יש כמובן סיפור. כל הסיפורים יכולים למלא מאות עמודים של ספר היסטוריה. במקום נערכים סיורים מודרכים בכל ימות השנה.


כתיבה: ישראל פרקר


צילום: ישראל פרקר
צילום: ישראל פרקר

מקורותCommentaires


bottom of page