top of page

עפרונות


עפרונות - פעם זה היה מצרך מבוקש. היום המקשים הדיגיטליים החליפו במידה רבה את כלי הכתיבה המסורתי הזה. דרגות הקושי והעובי של העפרונות נרשמו ברצף של אותיות ומספרים. הערך המרכזי והנוח ביותר לכתיבה הוא עפרון בדרגת HB ומשם הכיוון הוא עד B9 שהוא הרך ביותר והשחור ביותר. העפרונות השימושים ביותר (למי שמשתמש בעפרונות) הם 2B HB וגם H2.


מטבע הדברים היו בפלשתינה-א"י ובמדינה ישראל היו מגוון רחב של יצרנים. כך למשל, קוסמוס, הסלע האדום, צברה, ליצן, אמיר ועוד. ברור שעפרונות ירושלים שולט בכיפה והוא נוסד על ידי דר' אלכסנדר רפאלי. מקום מיוחד בלב אני שומר לעיפרון "הרצל" שנוצר בצ'כסלובקיה לפני הקמת המדינה ולעיפרון "ימית" שנוצר בפתחת רפיח.


כתיבה: הדי אור


מקורות


Comments


bottom of page