top of page

קופסאות גפרורים - אוסף דדי כהן


אבי התחיל לאסוף גפרורים עוד מילדות, לפני כ- 50 שנה. זה התחיל עם קופסאות שקרוב משפחה שגר באוסטרליה הביא לו במהלך הביקורים בארץ. לאורך הזמן האוסף גדל (בעיקר הקופסאות מאוסטרליה, אך לא רק) והתחיל למלא יותר ויותר את הקירות בחדר עד שכולם היו מעוטרים קופסאות גפרורים (חלק מהמשטחים המודבקים עדיין נמצאים בקופסא).


כל מי שהכיר את אבי באותם ימים ידע שבכל ביקור יש להביא מספר מסויים של קופסאות ואלה שנסעו לחו"ל על אחת וכמה וכמה. אבי המשיך לאסוף גם במהלך השירות הצבאי ואפילו תקופה מסוימת אחרי. עם הזמן "השיגעון" לאוסף הלך ופחת וכיום רק הקרטון נשאר לספר את הסיפור. האוסף מכיל עשרות אם לא מאות של קופסאות גפרורים במגוון גדלים ועיצובים - קופסאות ממדינות שונות בעולם, סדרות של קופסאות, קופסאות נושא, וכמובן גם קופסאות פרסומת שמסמלות עידן שיווקי אחר. אין ספק שבאותה עת השקיעו בקופסת הקרטון הקטנה הזאת מחשבה רבה, התייחסו לפרטים, כולל הקפדה על טיפוגרפיה.קופסאות גפרורים, אוסף דדי כהן
קופסאות גפרורים, אוסף דדי כהן

עכשיו, אחרי שהאוסף הוצא מהמחסן, מתחילה העבודה האמיתית - תיעוד, קיטלוג ושימור. התמונות המצורפות מייצגות נתח קטן מהיופי שהתגלה שם ואני מקווה שבעתיד האוסף יוכל לעמוד כולו בפורמט דיגיטלי להתרשמות.


כתב: דדי כהן, 2012Comments


bottom of page