top of page

שופטים, בתי משפט ומשפטים

תערוכה זו היא השלישית בסדרת תערוכות של המכון לחקר הפרופסיות במרכז האקדמי פרס.

באמצעות מסמכים ומוצגים היסטוריים, מתמקדת התערוכה בקבוצה הפרופסיונלית של השופטים, הפועלים במסגרת טריבונלים שיפוטיים שונים. בתערוכה מוצגים תעודות ומסמכים הקשורים לשופטים, בתי משפט, תיקים ופסקי דין בתקופת המנדט; לפרוצדורה שהיתה נהוגה בבתי המשפט ולמשפטים היסטוריים מפורסמים.Comments


bottom of page