top of page

שוקולד לשונות חתולים


יצור השוקולד המכונה "לשונות חתול" החל כבר לפני הרבה יותר ממאה שנים בגרמניה. בארץ הוא יוצר בהתחלה על ידי חברת "ליבר", שהוקמה בשנות העשרים בישראל, ובהמשך על ידי "עלית" שרכשה את "ליבר". בראשית הוטבעה דמות של חתול על פסי השוקולד לשונות החתול. כאשר המכונות לייצור השוקולד הזה הוחלפו, גם דמות החתול נעלמה.


בתור ילד ונער נחשפתי לשוקולד זה. עד כמה שזכור לי הוא לא היה חביב עלי במיוחד, אפילו בהשוואה לשוקולדים לא הכי איכותיים שהיו בשנים ההם בישראל (אני יליד 1956). לפי מגוון האריזות שיש ברשותי נראה כי הייתי במיעוט וששוקלד זה זכה לביקוש נרחב למדי.


כתיבה: הדי אורשוקולד לשונות חתולים
שוקולד לשונות חתולים


Opmerkingen


bottom of page