top of page

שנות טובות פופ אפ מראשית המאה העשרים


שנות טובות היו מאוד יקרות כאשר נוצרו וגם היום הן יקרות לאספנים, בשל נדירותן. הן נוצרו בגרמניה בתחילת המאה הקודמת. חלק גדול מהן היו "סתם" גלויות פופ אפ והוסבו לשנות טובות, לעיתים בתוספת גזיר קרטון ולעיתים באמצעות המשטח שעליו עמדה היצירה. כאמור מחירם היה גבוה והשימוש בהם היה במשורה. גלויות הפופ אפ הללו הורכבו ממספר גזירים אשר העניקו לצופה בהן תחושה של תלת מימד. כאן טמון גם הקסם שלהן.


השתדלתי לצלם כל שנה טובה במספר זוויות על מנת שנוכל לקבל את תחושת התלת מימד של היצירות הללו.

כתיבה: הדי אור
Comments


bottom of page