יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

צילום: בני וודו