גבעת התחמושת

האתר הלאומי להנצחה ולהנחלת מורשת המערכה על ירושלים במלחמת ששת הימים