בנקים בארץ ישראל - תכתובות היסטוריות

אוסף גל שפרון