תחקיר בארכיון צים

תמר אלמוג, שולי ירקוני ועוז אלמוג