המפגש הצפוני לרכבי אספנות

צילום: ערן יצחקי, אפריל 2018