נוסטלגיה של תחבורה

מתוך התערוכה "נוסטלגיה ישראלית" של הצלם מולה עשת, אוניברסיטת חיפה 2013