הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית – רוק שנות ה־90

תערוכה בגלריית המשכן בבית מאירוב, חולון