top of page

אלעל - אוסף הדי אור
אוסף חברת "אל על" הוא האוסף היקר לי ביותר. לא מבחינה כספית אלא מבחינה רגשית. הוא קרוב ללבי לא מפאת השירות, האוכל, עמידה בזמנים, המטוסים החדישים וכדומה, אלא כי "אל על" בשנים הראשונות של הקמתה והקמת המדינה - "טסות" ביחד. אין הרבה אירועים בעלי אופי לאומי ש"אל על" לא נמצאת שם. מהבאת נשיא המדינה ויצמן מז'נווה בשנת 1948, דרך העלאת עולים מארצות רבות בעולם, שהיתה בראש רשימת המשימות הציוניות, הטסת אישים ישראלים לעולם, הבאת הצורר הנאצי, אייכמן, לארץ, לאחר חטיפתו מארגנטינה בידי אנשי המוסד בשיתוף חברת "אל על" ואירועי הטרור האווירי השונים שאיתם נאלצה החברה להתמודד.מי מאיתנו הישראלים אינו מכיר את חברת "אל על"? מי לא טס לפחות פעם אחת בחייו לחו"ל במטוס "אל על" עם קברניט ישראלי? מי מאיתנו לא התלונן בעבר על השירות הגרוע, אבל הצטרף למחיאות הכפיים בנחיתה המוצלחת? מי מאיתנו לא התרגש כשראה את אלפי העולים החדשים מרוסיה או אתיופיה, היוצאים ממטוסי "אל על" בשדה התעופה בלוד? בקיצור, "אל על" מייצגת בעיני יותר מכל חברה אחרת את ישראל ואת הישראליות: החל מהשירות הלקוי, עבור באי העמידה בלוחות הזמנים וכלה במבצעים הנועזים וברוח הפטריוטית.


כתיבה: הדי אור


מקורות
bottom of page