top of page

פסלוני נעליים של דב שפיגל ז"ל


התמונות נתרמו על ידי מירי שפיגל, שהסבירה:

"הפסל-אמן הוא חמי, דב שפיגל ז"ל (1920-2014). הוא נהג לפסל נעלים מיניאטורות כתחביב. לפני ה שנים רבות הופיע ב'יומני כרמל' עם סיפור היצירה, במסגרת תערוכת תחביב שהתקיימה בישראל אחת לשנה. העבודות שמופיעות בצילומים הן אלה ששרדו מתוך האוסף הפרטי.

דב החל לפסל בתחילת שנות החמישים. אני משערת שהרקע לפיסול הנעליים קשור באופן עקיף לסיפורו האישי כניצול שואה. חמי אמנם נמלט בזמן מצ'כוסלובקיה של אז והצליח לעלות ארצה, אולם הוריו וחלק ממשפחתו, שסירבו לעזוב, נספו באושוויץ. אדגיש כי הפרשנות שלי לרקע הזה אינטואיטיבית בלבד שכן שמעולם לא שוחחתי איתו על כך."Comments


bottom of page